Как да намерим периметъра на четириъгълника

Четириъгълник е всяка фигура, която има четири страни . Някои примери за четириъгълници са квадрати, правоъгълници и паралелограми. Периметърът на четириъгълника е сумата от дължината на всяка страна на четириъгълника. За да извършите изчислението, трябва да измерите всяка страна на четириъгълника. Ако знаете формата на фигурата, някои изчисления могат да бъдат направени.

Ще ви е необходимо:
  • Измервателна лента или линийка
  • калкулатор
Следващи стъпки:

1

Измерете всяка страна на четириъгълника . Ако формата е квадратна, е необходимо само да се измери една страна. Ако формата е правоъгълник или успоредник, е необходимо да се измери две непаралелни страни.

2

Умножете измерената страна с 4, за да намерите периметъра, ако има квадрат. Умножете двете не-паралелни страни с 2 и добавете резултатите, за да намерите периметъра на правоъгълник или успоредник.

3

Четирите страни се добавят, за да се намери периметъра, ако фигурата не е квадратна, правоъгълна или успоредна