Как да намерим дължината на страничния правоъгълен триъгълник

Работата със страни и ъгли на триъгълник е важна част от изучаването на математика и геометрия. Правният триъгълник е този тип триъгълник, който има ъгъл от 90 градуса, т.е. неговите две по-къси страни са перпендикулярни един на друг. Когато сте в правоъгълен триъгълник, знаете точната дължина на двете му страни, можете да използвате така наречената Питагорова теорема, за да определите и изчислите дължината на липсващата страна. Обърнете внимание, защото ще ви покажем как да го направите в следната статия от.

Ще ви е необходимо:
  • калкулатор
Следващи стъпки:

1

Първо, трябва да определите дали е възможно да се намери дължината на страната на липсващия триъгълник. Първо, триъгълникът трябва да бъде правоъгълник, който означава, че има ъгъл от 90º и освен това трябва да знаете поне дължината на две от страните, за да може да се използва теоремата на Питагорей. В случай, че тези изисквания не са изпълнени, няма да можете да използвате формулата, показана по-долу.

2

Първо, ние ви съветваме да напишете Питагоровата теорема, която гласи, че сумата от квадратите на най-късите страни на правоъгълния триъгълник е равна на квадрата на най-дългата му страна.

За да го визуализирате, формулата е следната: a² + b² = c², като "a" и "b" са по-късите страни, а "c" е най-дългата (диагоналната или така наречената хипотенуза).

3

Попълнете информацията, която знаете в уравнението. Свържете страната, която знаете, със съответните букви на уравнението. Стойността на "c" винаги ще съответства на най-голямото лице, но ако знаете дължината на по-късата страна, тя може да бъде заменена с "a" или "b".

4

Сега това, което трябва да направите, е да изчислите квадрата на страните, които знаете, в този случай знаем, че a = 2 и c = 5 (2² + b² = 5²). Следователно, ако изчислим квадрата от 2 и 5, уравнението ще изглежда така: 4 + b² = 25.

Следващата стъпка е да решим уравнението по такъв начин, че ако извадим 4 от 25, знаем, че b² = 21.

5

И накрая, трябва само да изчислите квадратен корен от числото, което сте получили при решаването на уравнението, т.е. в този случай от 21. За да извършите тази стъпка, е препоръчително да използвате калкулатор, тъй като отговорът вероятно няма да бъде цял номер

Използвайки предишния пример на b² = 21, изчислете неговия квадратен корен и ще получите като резултат, че b = 4, 58257569, като тази стойност е отговорът на проблема за намиране на дължината на страната на правилния триъгълник, която липсва в началото.