Как да направим квадратен корен

Квадратният корен е едно от онези неща, с които всички ние трябваше да се сблъскаме в нашата бакалавърска или институтска фаза, тогава в професионалния живот не е полезно да знаем как да правим квадратни корени, но в гимназията е необходимо да се научим да ги правим. Дефиницията на квадратния корен според Уикипедия е следната: "В математическите науки се нарича квадратен корен от число (понякога съкратено като корен до изсъхване) до това, което е по-голямо или равно на нула, на квадрат, е равен на първия. " По-долу обясняваме как да правим квадратен корен стъпка по стъпка като следваме един пример:

Ще ви е необходимо:
  • хартия
  • молив
  • калкулатор
Следващи стъпки:

1

Най-добрият начин да се обясни квадратен корен е да се започне от число, ще вземем: 5836, 369. Ще добавим 0 до 9, за да генерираме двойки числа.

2

Потърсете номер, който се умножава сам по себе си, по-близо до първата група от числа отляво долу (в примера, 58). Резултатът не може да бъде по-голям от 58. След като се намери, номерът се добавя към основната част. В този случай броят ще бъде 7, защото 7 × 7 е 49.

3

Умножаваме се от само себе си. Резултатът (49) се записва под първата група цифри отляво (58) и продължаваме да го изваждаме. Резултатът от изваждането (58-49) е 9. След като се получи резултатът от изваждането, следващата група от две фигури (36) се изтегля, така че следващата фигура на корена сега е обединението на резултата от предишното изваждане с новите фигури понижено (т.е. 936). За да продължи извличането на квадратния корен, умножаваме първия резултат с 2 (2) и го записваме точно под него.

4

В тази стъпка трябва да намерите число n, което се добавя към 14 и умножено по същото n, което води до число, равно на или по-малко от 936. Първият номер на резултата, който не е нула, дори и да е десетичен, е Като цяло това, което търсим. Резултатът се добавя към номера на корена и номера на помощната линия. В този случай 93, разделен на 14 е 6. Следващият резултат от квадратния корен е 6. Ние също продължаваме да го записваме в радиканд.

5

Резултатът от предишната операция (876) се поставя под номера от предишното изваждане (936) и се изважда. Към резултата от изваждането (60) се добавя следната група фигури на радикала (в този случай 36). Ако следващата група е след десетичната точка, към числото на корена се добавя десетична точка. Полученият нов номер е 6036.

6

Числото на корена (76) се умножава по две (в резултат 152). Ние търсим число, което се добавя към 152 и се умножава по същия номер, което ни дава приблизителна стойност до 6036. Следователно операцията, която трябва да се изпълни, е 1523 × 3. Резултатът (4569) е поставен под последния остатък и ние продължаваме да откриваме разликата (която е 1467). След като изваждането е направено, следващата група цифри се изтегля и процесът продължава. Имайте предвид, че броят на делите между спомагателната линия и остатъка се увеличава.

7

Можем да го направим чрез проба и грешка, или чрез процедурата за разделяне в този случай, първите три цифри на корена от първите три цифри на помощната линия (имайте предвид, че преди са били първите две цифри), т.е. 603/152 ( търсеният брой е 3, тъй като резултатът е 3.9 и сме казали, че номерът, който трябва да вземем, е първият).

8

Същият процес продължава, коренът се умножава по два (без да се отчита запетая на десетичните знаци). Резултатът от умножението се добавя към третата спомагателна линия, първите четири числа от остатъка (1467) се разделят отново между резултата от умножението (152) и се получава следната фигура за корена и номера на помощната линия. (9). Посочената фигура се умножава по броя на третата спомагателна линия и третият остатък се изважда. Процесът продължава, ако няма повече фигури, коренът е приключил. В този случай 76.3 се умножава по 2 като 763 (763 × 2), което ни дава резултат от 1526. Получената цифра е 14679 (имайте предвид, че това са първите четири цифри, когато преди са били първите три), и Разделете между 1526, което ни дава резултат от 0.9 (както казахме преди, първото число се взема дори ако е десетично, следователно, търсената цифра е 9). Деветте се добавят в реда на корена и третата помощна линия и умножават 9 с 15269, което дава резултат от 137421, тази цифра се изважда от 146790 и ни дава резултат от 9369.

9

Квадратният корен от 5836, 369 е 76, 39, с остатък от 9369. Нулата е само помощно. Също така е важно да се отбележи, че предишната операция, използвана като пример, не е пълна. Ако продължим, това ще доведе до 76, 396132 (с шест десетични знака).

съвети
  • Когато правите квадратен корен, е важно да имате хартия и молив или калкулатор, за да направите предположения.