Как да напиша доклад правилно

Докладът е документ, чиято цел е да комуникира и да отчита ситуацията от различни гледни точки, т.е. нещо, за което се извършва задълбочено разследване. Доклад може да бъде поискан във всяка област, независимо дали на работното място, на студента, на университета, на търговията и т.н., но за да се разработят правилно е от съществено значение да се вземат под внимание някои стъпки, в края на статията ще намерите два примера: правилно написани доклади: научен доклад и психологически доклад. Открийте в тази статия как да напишете доклад правилно .

Следващи стъпки:

1

Трябва да бъде изготвен доклад с ясен, точен, конкретен и обективен език. Трябва да избягвате да включвате лични оценки с помощта на вербални форми като: Мисля, мисля, бих искал, желая и т.н., които трябва да се заменят с други, като например: наблюдавани, анализирани, извършени и т.н.

2

Съществуват различни видове доклади, които могат да бъдат обяснителни, интерпретативни или демонстративни.

  • Експерименталният доклад е поредица от събития, разказани без анализ и интерпретации на автора, трябва да съдържа основна информация, която помага да се разбере какво се разказва, например продажбата на продукти в търговските магазини.
  • В тълкувателния доклад се анализират ситуациите, за да се направят изводи и да се дадат подходящи препоръки, например за извършване на оценка на педагогическите практики.
  • Докладът за демонстрация е този, който се поставя след проучване, следваните стъпки, получените заключения се описват, нарича се още учен или техник.

3

По-конкретно, попълването на доклад трябва да има следните фази: да се определи целта, да се избере информацията, да се анализира последната, да се оцени и провери, да се структурира докладът и да се продължи работата по него.

4

За да си поставите целта, си задайте следните въпроси: За кого е предназначен докладът, каква е ползата, която искате да му дадете? Какво е това, което искате да знаете? Тези въпроси са важни, преди да започнете да пишете доклада.

5

Определете предварителната фаза на дейностите, които ще изпълните, за да постигнете предложените критерии за оценка. Определете източниците на информация, човешки ресурси и материални ресурси за извличане на данните. Веднъж извлечен, анализирайте цялата избрана информация, организирайте я и започнете да правите сравнения.

6

Оценява данните и продължава да ги проверява, консолидира информацията, организира и подготвя писмения доклад. Добрите доклади трябва да ви казват източника на определена информация, за това трябва да напишете източника, можете да го направите, като добавите номер до въпросните данни и в бележката под линия или в приложение, за да поставите източника.

7

Структурата на доклада е разделена на три части:

  • Въведението отговаря на въпросите: за какво? Защо? и с какво?
  • Развитието представя процедурите или методологията, използвана за събиране на информация, отговаря на въпроса, как?
  • Заключението е къде се представят резултатите, отговори на въпроса, какво е намерено? и какво трябва да се направи?

8

Като общи препоръки, които се прилагат към вашия доклад, ние ви даваме следното: докладът трябва да бъде обективен, субективността не е приета, всички възможни данни са споменати, да бъдат организирани, да описват подробно всяка стъпка, да цитират източниците на информация, с които сте се консултирали напишете кратки, ясни, точни и конкретни параграфи, излагайте точно и представяйте доклада си.

9

След това можете да видите как един научен доклад ще бъде написан по много прост начин, ако искате да направите доклада по-голям кликнете върху него. Примерът е много прост и се надяваме, че той ще послужи като основа за доклад. Ако имате някакви въпроси, споделете го с нас и ние ще ви помогнем.

10

След това имате психологически доклад, който можете да видите по-голям, ако кликнете върху него. Също така можете да видите как да пишете различни типове отчети:

  • Как да изготвите доклад за управлението
  • Как да напишете клиничен доклад
  • Как се изготвя аналитичен доклад