Какво казва пижамата или пижамата

Едно от най-често представяните граматически и орфографски съмнения е, че правилно се идентифицира дали дадена дума е женска или мъжка. По принцип това може да изглежда проста задача, защото в много случаи жанрът е съвсем ясен, но в други не толкова много. Каза ли се пижама или пижама ? Какво е правилната захар или захар? Интернет или интернет? Съмнението е нормално, но в .com ние сме тук, за да изясним тези въпроси, затова обясняваме как да кажем пижама или пижама .

Пижамата

Според речника на Кралската испанска академия, терминът пижама, отнасящ се до спално облекло, обикновено се състои от две дрехи, е мъжки и затова препоръката е да се използва с този пол. Примери:

" Пижамата беше много голяма"

"Най-хубавото е, че пижамата винаги е памучна"

Пижамата

Въпреки че, както е посочено по-горе, РАЕ препоръчва този термин да се използва в мъжки род, речникът също така изяснява, че в някои страни на Америка се използва с женски пол: пижама, така че използването му не е напълно погрешно, въпреки че Трябва да помните, че е най-добре да го използвате в мъжко: пижамата .