Как се казва сол или сол

Когато говорим, ние често имаме съмнения относно правилния начин да казваме нещата. Добър пример: казвате "сол" или "сол"? Тази дума може да ни накара да се запитаме дали е мъжки или женски и затова трябва да използваме една или друга детерминанта. Ако се чудите, не чакайте повече да знаете отговора и открийте в тази статия: как се казва сол или сол.

* сол

Казаното "сол" е неправилно, тъй като на испански тази дума не е мъжка и следователно не съответства на определящия член "ел".

Можем да кажем „солен шейкър“ като контейнер, където съхраняваме солта, но не да се отнасяме към въпросния минерал.

например:

  • Донеси ми солен шейкър, за да го напълни с фината сол, която си купих.

солта

По този начин ще бъде необходимо да се каже "солта", защото тя е женски термин, както се появява в речника преди неговото определение. По същия начин всички прилагателни, които използваме, за да придружават това съществително, трябва да бъдат женски: фина сол, морска сол, солеви камък ...

например:

  • Солта е в килера вдясно.
  • Имаме две лодки, пълни с морска сол.