Как казвате лента или шина?

Esparadrapo или esparatrapo, как се казва? Сигурни сме, че повече от веднъж сте се запитали какъв е правилният начин да се позовете на залепващата лента, използвана за фиксиране на превръзки. Разликата е само едно писмо, но истината е, че този прост факт може да бъде правописна грешка и затова искаме да решим въпроса, като обясним как да кажем еспарадрапо или еспаратрапо.

залепваща лента

Ако искаме да се позовем на лента от хартия или кърпа с лепило, използвано за задържане на превръзки и като превръзка, ще бъде необходимо да се каже "лента" . Това е формата, която намираме в речника на РАЕ и следователно е правилната на испанския език.

Следва да се отбележи, че в някои испаноезични области се получават други имена, като хирургическо лепило или с повече технически имена, като например санитарна лента.

* esparatrapo

Въпреки това, изразът "* esparatrapo" е неправилен и ще се счита за неправилно изписване. Възможно е някои хора, особено възрастните хора, да използват тази дума вместо "лента" заради объркване, но истината е, че тя не се събира в речника, така че е необходимо да се поправи.