Как да кажа "заслуги" или "експерт"

Какво е името на лицето, което отговаря за оценката или изпълнението на експертен доклад? Перито или експерт? Истината е, че това е дума, която поражда объркване относно това дали да се носи графичен акцент и следователно какъв е правилният начин да се произнесе. Ние искаме да се отървем от съмненията и да ви помогнем да говорите правилно, затова ви предлагаме отговор на въпроса как да кажете "заслуга" или "експерт".

опитен

Ако потърсим тази дума в речника на Кралската испанска академия (RAE), ще открием, че правилната форма е "експерт", т.е. без тилда. По този начин тя може да бъде съществително или прилагателно, но и в двата случая то трябва да бъде написано без акцент и затова да го произнася като обикновена дума с тоник във втората сричка: експерт.

Примери:

  • Този следобед експертът ще дойде да оцени щетите, причинени от дъжда.
  • Баща ми е експерт в тази застрахователна компания.

* périto

По този начин е неправилно да се пише и казва „* périto“, въпреки че е много широко разпространен в устния и разговорен език на голяма част от населението. Това се посочва в Паниспанския речник на съмненията, потвърждавайки, че формата на есдруюла е погрешна.