Как казвате да дойдете или дойде

Как трябва да поискате или да заповядвате на другите да дойдат на мястото, където се намирате? Истината е, че това е често срещан въпрос по време на говорене, както и писане на тази форма на императив на глагола да дойде . Ако също така сте разпитвали повече от веднъж, не пропускайте тази статия, в която искаме да разрешим ясно и просто, ако кажете, че идвате или идвате.

* дойде

На първо място, важно е да се подчертае, че използването на инфинитив като ред е неправилно, тъй като за тази цел трябва да се използват императивните форми. По този начин не е правилно да се казва * Ела тук, но е необходимо да се каже: Ела тук .

По същата причина, също така е неправилно да се казва "* veniros" като второ лице, множествено наложително.

Ела

По този начин правилната форма е да се каже "дойде", за да се позове на императива на глагола да дойде. Това се дължи на факта, че чрез добавяне на местоимението към императивите, тези форми губят "d" и никога не стават "r".

Примери:

  • Елате да прекарате няколко дни в къщата на плажа
  • Ела, късно е!