Как е написано умишлено или по погрешка

Adrede или drede? Заедно или поотделно? Не е изненадващо, че повече от един път това съмнение ви е навлякло и това е, че в испанския език е обичайно да се сблъскваме с термини, които не знаем много, ако трябва да ги напишем заедно като една дума или, напротив, отделно. Ако искате да откриете как да пишете умишлено или умишлено и да разрешавате този езиков въпрос, обърнете внимание на тази статия.

преднамерено

Когато въвеждаме термина "adrede" в речника на Real Academia Espñaola (RAE), проверяваме дали той е наречие, така че да се използва под смисъла на "целта, с умишлено намерение". Също така е посочено, че се използва предимно с пейоративен смисъл.

Примери:

  • Луис нарочно счупи стъклото и сега ще трябва да плати за него.
  • Той е паднал, защото съученик съзнателно го е спънал.

* a drede

Напротив, ако потърсим понятието „drede“, написано отделно в речника, виждаме, че това е неправилна дума и ни показва директно като предположение за предишната форма.

Следователно можем да заключим, че винаги трябва да пишете „нарочно“ като една дума, а не отделно, тъй като е напълно неправилно.