Как пишете, благодаря или благодаря

Благодаря или благодаря ? Понякога начинът, по който се произнасят думите, ни кара да се съмняваме в правилния начин да ги напишем и че произношението, което правим, не винаги съвпада с писмените термини. Често се случва това да става с буквите syz, затова искаме да разрешим вашето съмнение и ви обясняваме с примери как да пишем благодарност или благодаря. Намирате ли го полезно?

Благодаря ви

Правилният начин да се напише първият човек от единствено число на настоящето време на глагола да благодарим е: " Благодаря ". По този начин, дори ако произнесете тази словесна форма със звук, подобен на този на единия, уместно е да го напишете с / -z / и не с / -s /.

Примери:

  • Много го оценявам, но ще ходя.
  • Оценявам, че ни донесохте този прекрасен подарък.
  • Благодаря ви от цялото си сърце.

* agradesco

Следователно, ще бъде погрешно да се пише "agradesco", тъй като няма конюгирана форма на глагола да благодарим, че съвпада с него.

Трябва да се отбележи, че само тази форма на индикативното настояще се пише с зета, въпреки че този правопис присъства и във всички хора на настоящето подчинително, както и в съответстващото ви множествено число .