Как да пиша agusto или на вкус

Писането правилно и без правописни грешки е нещо много важно, което трябва да се опитаме да направим добре. Обаче е често срещано, че в много моменти имаме съмнения относно това, което е правилната форма на дадена дума и, сред безкрайността на случаите, намираме тези термини, които не знаем дали са написани заедно или поотделно . В тази статия ще ви покажем ясен пример и ние ви помагаме да откриете дали е написано настойчиво или спокойно . Обърнете внимание!

* Agusto

Първо, трябва да подчертаем, че „agusto“ е неправилен термин, който НЕ е регистриран в речника на Кралската испанска академия (RAE). Следователно, при липсата на термин с тази форма , никога не трябва да пишем „agusto“ заедно като една дума.

На вкус

От друга страна, 'a gusto', написано отделно, се намира в RAE и е наречена фраза, която се използва под следното значение:

  • - Според удобството то е приятно или е необходимо. Пример: Всичко е подготвено за потребителя. В този стол е много удобно .

Както виждаме, "спокойствие" е група от думи, която се формира, от една страна, от предлога "а" и, от друга страна, от съществителното "вкус". По този начин, за да напишете правилно правилно, трябва винаги да го правим поотделно .