Как да пиша поне или поне

Поне или поне ? Пише ли се заедно или поотделно ? Ако по всяко време сте повдигнали този въпрос и искате да разрешите съмненията си, обърнете внимание на следната статия, в която обясняваме как да я напишем правилно. За да се пише добре и без да се правят правописни грешки, е важно да се консултират с подходящите източници и да се разбере какъв е правилният израз на испанския език. Разберете по-долу, ако пишете поне или поне .

* Най-малко

Изразът " almenos " е неправилен термин, който не се намира в речника на Кралската испанска академия, така че е важно да се подчертае, че няма израз с тази форма. Затова никога не трябва да пишем „atmenos“ заедно като една дума.

Поне

Съвместната фраза „ най-малко “ се намира в речника на РАЕ и се използва за:

  • Изразете изключение или квалификация. Пример: Никой не е видял плаката, освен ако знам.
  • Използва се със значението на „въпреки че не е нещо друго“ или „въпреки че не е повече“. Пример: Знаеш, че няма да е същото, но поне нека да опитам .

Както виждаме, това е група от думи, формирани от членския договор „al“ и наречието на количеството „по-малко“, така че да пишем „поне“ правилно трябва да го направим отделно .