Каква е разликата между времето и климата

Ние често говорим за времето или климата по същия начин, като използваме и двете понятия като синоними, въпреки че на метеорологично ниво това не е правилно. И е, че тези термини, които се вземат от подобни, наистина имат различни значения и приложения. Искате ли да знаете разликата между времето и климата ? In .com, ние ви го обясняваме.

Следващи стъпки:

1

Когато говорим за време, ние се отнасяме към атмосферната ситуация, която се случва в определено време и която ще зависи от различни фактори като налягане, вятър или температура.

Времето покрива всички явления, които се случват в атмосферата, благодарение на което можем да предвидим какъв ще бъде следващия ден или дни в метеорологичен аспект: дъждовно време, слънчево време и др.

2

Климатът на свой ред групира всички получени резултати за времето на дадена област и ги анализира в много по-дълъг период от време, т.е. години, за да се установи типа на климата на тази конкретна област.

3

Фактори като височина, океански течения или географска ширина влияят на климата и могат да го променят значително. За да се определи климат, данните като атмосферна температура, налягане, вятър, влажност и валежи трябва да се натрупват в продължение на години.

4

След като и двете понятия са ясни, каква е разликата между времето и климата? Е, времето е непосредственото прогнозиране на времето: слънце, дъжд, дъжд, облачно и т.н., докато климатът е набор от атмосферни условия, които характеризират конкретен регион и които се определят чрез натрупване на данни по време на Години: средиземноморски климат, тропически климат и др.

Тук се крие разликата между двете понятия: времето говори от непосредствена перспектива, докато климатът изучава атмосферните промени през годините и след това определя какъв тип зона съответства.