Как се правят математически сметки с калкулатор

Терминът "сума" се използва в математиката за описване на резултата от добавянето на два или повече числа. Намирането на сумата от две или повече числа е една от най-елементарните операции на аритметиката и е необходимо умение за овладяване, преди да преминем към по-високи форми на математика. Има няколко начина да направите сумите : можете да използвате калкулатор или да напишете математическите си проблеми, за да намерите сумите, които имате.

Ще ви е необходимо:
  • калкулатор
Следващи стъпки:

1

Въведете първото число от клавиатурата. Например, "6".

2

Натиснете знака "+" и напишете втория номер. Например, "5".

3

Натиснете знака "=". Отговорът е 11.

съвети
  • Много по-лесно е да правите изчисления с калкулатора, отколкото да ги правите на ръка.