Как да се регистрирате в търговския регистър

За новосъздаденото дружество са необходими няколко процедури, например в случай на корпорация. Един от тях е да се регистрира в търговския регистър, който е от съществено значение за всички фирми, които ще осъществяват стопанска дейност. За да улесним процедурите, в .com обясняваме как да се регистрираме в търговския регистър.

Източник на снимката: www.rmalicante.es

Следващи стъпки:

1

Всички нови дружества трябва да се регистрират в Търговския регистър в срок по-малък от един месец след като сме получили документите на същия.

2

Адресът, който ще включим в търговския регистър, трябва да бъде същият като този, включен в устава на компанията. По същия начин трябва да отидем в съответния Регистър относно адреса, на който се намира компанията.

3

Необходимите документи за извършване на регистрацията са:

  • Сертификат за фирмено име
  • Копие от акта
  • Фотокопие от получаването на плащането на таксата за трансфер

4

По време на регистрацията трябва да платим обезпечение, което обикновено е около 180 евро. След това нашата компания ще бъде регистрирана в Търговския регистър.

5

В случай, че не регистрираме нашата компания през съответния период, може да се наложи да платим глоба, която варира между 300 и 2500 евро.