Как да подготвим документите за безработица

При подаване на искане за стачката е необходимо да се извърши официална процедура чрез Държавната служба по заетостта (SEPE) и службите по заетостта, разположени на територията на Испания. По същия начин е необходимо да се спазват редица условия и да се представи специфична документация, за да се получат обезщетенията за безработица, които са ни необходими. В тази статия ще обясним подробно как да подготвим документите за безработица.

Следващи стъпки:

1

На първо място, ще е необходимо да се знае какви са изискванията за събиране на безработицата, тъй като е необходимо да се спазват редица условия, за да може да се получи обезщетението за безработица. В случай, че не ги изпълните, можете да поискате да съберете обезщетението за безработица.

Като основно условие, за да получавате обезщетение за безработица, за което ние всички знаем, че плащат безработица, трябва да сте работили поне една година и да започнете процедурата като търсещ работа. За тази цел ще ви е необходима документацията, която подробно разясняваме по-долу.

2

Официален образец на заявление за обезщетение, което можете да изтеглите чрез интернет или да го предоставите в Бюрото по труда, за да го попълните с данните си.

3

Документ за самоличност на лицето, поискало да се регистрира за стачката, както и за децата, които са натоварени с тях или с кого живеят. Те могат да бъдат представени:

  • Национален документ за самоличност (DNI) / паспорт / чуждестранна лична карта (TIE) / документ, съдържащ идентификационен номер на чужденците (NIE).
  • Семейна книга или еквивалентен документ в случай на чужденци.

4

Сертификатът / ите на дружеството, подписан и подпечатан с последното дружество, в което сте работили, в случай, че не се намира в базите данни на Държавната служба по заетостта.

В случаите, в които фирменият сертификат не е достатъчен, за да докаже правното положение на безработицата, ще бъде необходимо да се предостави другия съпътстващ документ, който съответства.