Как да поискате данъчен идентификационен код

Когато създаваме нов бизнес или асоциация, ние имаме задължението да поискаме данъчен идентификационен код (CIF). С този кодекс ще накараме обществото ни да има правоспособност да извършва стопански дейности или да получава субсидии . Това означава, че е като еквивалент на DNI или NIF на физическо лице. В .com обясняваме стъпките, които трябва да следвате, за да поискате данъчен идентификационен код.

Източник на снимката: www.futurum.es

Следващи стъпки:

1

Данъчният идентификационен код е задължителен за всички новосъздадени юридически лица. От момента на създаването имаме един месец, за да го поискаме.

2

Ще трябва да отидем в нашия офис на Министерството на финансите, с завършен модел 036 (можем да го поискаме точно там или да го изтеглим през интернет) и да го доставим там.

3

Заедно с модела 036, ние трябва да носим оригиналите и фотокопиите на устава на дружеството, както и регистрацията в търговския регистър.

4

Представителят или собственикът на дружеството ще бъде този, който трябва да отиде с личната си карта, за да се идентифицира като такъв.

5

Данъчният идентификационен код ще се състои от 7 номера и едно писмо, като последният ще варира в зависимост от дейността, извършвана от юридическото дружество.