Как да конвертирате милиампери до усилватели

Милиамперът е единица, по-малка от ампера, която се използва за измерване на количеството електрически поток в даден момент. Важно е да разберете връзката между милиампа и ампера, тъй като това ви помага да разберете колко измервате. Също така, тя може да бъде много полезно да стартирате преобразуването между тези две величини, така че ние обясняваме как да конвертирате милиампери до усилватели.

Следващи стъпки:

1

Първо, за да конвертирате милиамперите в усилватели, трябва да знаете еквивалентността между тези две величини.

2

Да предположим, че това, което искаме да преобразуваме е 300 милиампера в ампери ; по този начин трябва да установим правило от три.

Така, ако 1 милиампер е 0'001, трябва да намерим стойността, еквивалентна на 300 милиампера, която ще наречем "х".

3

След това трябва да решите трите правила, както обикновено правите, умножавайки се в кръст и разделяйки се на останалата стойност, за да изолирате "x".

В използвания пример ще премахнем "х" и ще умножим 300-те милиампери с 0'001 ампера и ще ги разделим на 1 милиампера (последната стъпка може да бъде игнорирана, тъй като стойностите, които се делят на 1, не се променят).

4

Когато извършвате съответните операции, ще получите еквивалентността в амперите на стойността, която първоначално сте имали в милиампери .

Следователно можем да потвърдим, че 300 милиампера е 0'3 ампера.