Как да създадете два първични ключа за Access 2007

Access 2007 е компонентът на базата данни на пакета Microsoft Office . Базите данни за достъп могат да се състоят от таблици, заявки, отчети и формуляри. Таблиците и формулярите са средства за въвеждане, а изходните данни за отчети и заявки. Когато създавате таблици, можете да изберете да зададете уникален идентификатор за таблицата. Това става чрез създаване на първичен ключ . Обикновено основните или първичните ключове включват номера на социалното осигуряване, идентификационния номер на клиента и полетата за автомобилни номера.

Следващи стъпки:

1

Отворете Access 2007 и кликнете върху базата данни в списъка "Отвори скорошна база данни" в десния прозорец на задачите. Базата данни се отваря.

2

Намерете таблица в навигационния екран. Кликнете върху масата и изберете "Design View".

3

Решете кои две полета ще бъдат първичните. Кликнете върху поле и натиснете клавиша за управление. Кликнете върху другото поле. Двете полета вече са избрани.

4

Натиснете иконата на основния ключ в раздела "Дизайн". И двете полета са проектирани като първични ключове.