Как да почистите феновете на самопочистване на ps3 / Playstation 3

Playstation 3 има самопочистваща система за вентилаторите . Това е лесна за прилагане система, която трябва да изпълняваме периодично за почистване на ps3 . Феновете са една от най-важните части за правилното функциониране на Playstation 3, поради което трябва да обърнем специално внимание. Следвайте инструкциите, за да продължите с почистването на ps3 :

Следващи стъпки:

1

Включете нормално устройството за възпроизвеждане, след като иконите са заредени и захранването е включено.

2

Ние ще изключим ps3 от бутона назад, за да продължим.

3

Докато натискате бутона за изваждане, ще включим PS3 отзад.

4

Ако процесът е направен правилно, вентилаторите ще стартират и при висока скорост ще се самопочистват, повече или по-малко ще отнеме около 10 секунди.

5

Ние изключваме PS3 отново отзад.

6

Изчакваме няколко секунди.

7

Ние обикновено включваме Playstation 3 и процесът на самопочистване на феновете на Playstation 3 ще приключи.

съвети
  • Направете този процес на самопочистване на вашите PS3 фенове поне веднъж годишно