Каква е разликата между магаре, магаре и муле

Магарето, магарето и мулето са имена на едно и също животно или са различни видове? Със сигурност в някакъв случай този въпрос е възникнал и сте разпитали дали има различия между тях. А понякога има няколко начина за обозначаване на някои животни, но в други случаи не е, така че искаме да обясним каква е разликата между магаре, магаре и муле.

Магаре и магаре

Ако поставим под въпрос разликата между магаре и магаре, истината е, че няма такава, но е синоним да се обозначава едно и също животно. Така, ако търсим термина "магаре" в речника, той автоматично ни препраща към думата "магаре".

Магарето или магарето е вид от семейството на еднокопитните, чието латинско наименование е Equus africanus и което по традиция е било използвано като животно-опаковка. Височината му обикновено е около един и половина метра, цветът на козината му може да варира и магарета или магарета се открояват с дългите си уши и опашка, пълна с коса.

муле

Въпреки това, има разлика между магарета и мулета, тъй като те идват от кръстоска между видове: муле е дъщеря на магаре и кобила. Мулите или мулетата са почти винаги стерилни поради различния брой хромозоми на видовете, от които идва, тъй като магаретата имат 62 ядра хромозоми, докато конете 64.

Мулето е животно, много използвано в селското стопанство, като транспортно средство, за задачи със сила или съпротива и т.н. Мулето или мулето имат височината и тялото на конете, както и зъбите и еднообразното покритие, докато са наследили от магаретата къса и дебела глава или дълги уши.

burdégano

От друга страна, от пресичането на коня и магарето се появява обременен, който като мулето, има 63 хромозоми, които го правят стерилен. Това не е обикновен кръст, тъй като е трудно да накараш коня да оплождае магаре и да го схване.

Тъй като е бил приготвен в матката на магарето, тялото на бредегано е подобно на това на магарето или магарето, а крайниците му са подобни на тези на кон.