Как да намерим периметъра на квадрат

Четириъгълникът е фигура, която има четири страни. Някои примери за четириъгълници са квадрати, правоъгълници и паралелограми. Периметърът на квадрата е сумата от дължината на всяка страна на квадрата. За да извършите изчислението, трябва да измерите всяка страна на квадрат. Ако знаете формата на фигурата, някои изчисления могат да бъдат направени. Вижте следната статия, за да видите как да изчислите периметъра на квадрат.

Следващи стъпки:

1

Измерете всяка страна на площада . Ако формата е квадратна, е необходимо само да се измери една страна. Ако формата е правоъгълник или успоредник, е необходимо да се измерват двете непаралелни страни.

2

Умножете измерената страна с 4, за да намерите периметъра, ако има квадрат. Умножете двете не-паралелни страни с 2 и добавете резултатите, за да намерите периметъра на правоъгълник или успоредник.

3

Добавят се четирите страни, за да се намери периметъра, ако фигурата не е квадратна, правоъгълна или успоредна.