Как да пишат покани на погребение

Поканата за погребение представя кратко обявяване на болезнено събитие. Помолете член на семейството или близък приятел да ви помогне да изпратите поканите за погребение за бързо адресиране на тази дейност. Съхранявайте кратък реч, за да сведете до минимум емоционалното бреме на писане и четене на покани. Използвайте празни карти, за да ги изпратите бързо.

Ще ви е необходимо:
  • Празна покана или бележка за карта
Следващи стъпки:

1

Поставете годината на раждане и смъртта на починалия върху горната част на картата . Включете ред, например "In Memoriam", последван от името на лицето.

2

Дайте информация за типа услуга, към която сте поканени. Кажете на гостите, ако събитието е погребение или панихида .

3

Добавете деня, датата и часа на погребението . Включете името на мястото, като църквата или погребалния дом.

4

Информирайте гостите на специалните служби. Въведете ред, за да информирате хората дали погребението е само за семейството.

5

Въведете информацията за действията след погребението. Кажете на гостите дали има прием след това. Дайте информация за местоположението на рецепцията.

съвети
  • Използвайте официален език за покана за погребение.