Как да обясним десетте заповеди

Десетте заповеди в Библията имат древни учения, еврейски и християнски традиции. Те представляват първите закони, обединили древните израилтяни с Бога. Законът се появява в контекста на пътуване до град на вяра и освобождение, който се простира стотици години. Обяснете Десетте заповеди в общия контекст на този път на вяра, за да покажете стойността на заповедите и пътуването в съвременния живот.

Следващи стъпки:

1

Опишете десетте заповеди като част от исторически разказ. Поставете десетте заповеди в контекста на книгата Изход и пътуването на израилтяните към свободата чрез Божията благодат и любов. Прочетете Изход 18.1, който описва робството на израилтяните под фараона. Говорете за това, че хората трябва да са се почувствали след толкова дълго време в тези условия.

2

Прочетете Завета на Синай в Изход 19: 1-24: 18. Обяснете, че Бог е дал Закона на Мойсей и на израилтяните, като начин за хората да изразят своята вярност, като знак за благоговение за Божия дар на свободата и за бъдещото обещание за земя и народ. Подчертайте идеята за договор и любовна връзка между Бога и хората.

3

Разкажете историята на Десетте заповеди в контекста на събитията, които последваха Синайския алианс. Прочетете Изход 32-33, в който хората стават нетърпеливи, се поддават на изкушението да формират идол и не се подчиняват на първата заповед. Смисълът на Изход 33: ​​17-23, стиховете, в които след като израилтяните показаха такова неуважение, Бог поддържа вярност към завета, дори се показва на Мойсей. Подчертайте мащаба на тази любов.