Как да напишем адреса в плик, използвайки „внимание“

Използвайки правилната линия на внимание, когато пишете писмо е повече от подходящо отношение, то е задължително, ако искате писмото да достигне до правилния човек. Думата " внимание " в писмото трябва да се появи на плика на писмото и това ще помогне да се гарантира, че пощата е доставена на получателя.

Следващи стъпки:

1

Напишете първата линия "внимание". Това е написано със съкращението ATN. Обърнете внимание, че в съкращението няма знак за пунктуация. Линията на внимание винаги предшества името на компанията.

2

Напишете името на компанията или организацията, в която се намира получателят. Пример: Внимание: Мануел Мирет - Paidos SL

3

Въведете името на улицата, включително номерата на апартаментите, на следващия ред.

4

Последният ред на адреса трябва да съдържа града, провинцията и пощенския код Пример: Manuel Miret - Paidos SL Calle Mayor, 45 Martorell, Barcelona, ​​08014