Как да организираме разказ

Разказът е част от писането, разказана от гледната точка на писателя. Можете да разкажете една история, дайте аргумент в полза на точка или просто да дадете описание на нещо, което се е случило. Без значение каква история пишете, важно е да организирате есето по начин, който има смисъл за вас и ви дава поток към самото писане.

Следващи стъпки:

1

Започнете есето си с лична идея или цитат, който обяснява за какво говорите. Използвайте малка история или идея, за да започнете да разказвате истории.

2

Напишете историята си в реда, в който се е случило историята. Ясна история трябва да бъде история, разказана в реда, в който се е случило. Това означава, че трябва да има начало, възел и резултат.

3

Опитайте се да запазите основния поток от историята, така че вашето писане да е ясно. Сбито писане ще помогне на вашата история и основната точка може лесно да се появи.

4

Прекратете историята си с позоваване на началото. Ако сте започнали среща или основна идея, върнете се към това. Ако започнете с фрагмент от история, върнете се към него и го довършете.

5

Можете също така да дадете основна идея или урок, които сте научили в края на разказа.